Tag Archives: classroom interaction

[HUMAN] Two CA Data sessions in a row! Cemre Zengin and Gözde Balıkçı, L2 discussion tasks and EFL Classroom Interaction, 2 March, 14:00-17:00

This week we will have two data sessions in a row! In our first session, Cemre Zengin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Research Assistant; Hacettepe University, MA Student) will present an extract from L2 DISCO (L2 DIScussion tasks COrpus). The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 2nd of February, Thursday at 2:00 p.m. Following Cemre’s session, Gözde Balıkçı (METU, PhD student) will present an extract from her corpus of EFL classroom interaction based on data collected for initial teacher education in Turkey. Gözde’s session will start at 3:30.

——————————————————————————————-

Bu hafta iki very oturumu üstüste olacaktır. İlk oturumda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi araştırma görevlisi ve Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden Cemre Zengin, L2 DISCO’dan (Yabancı Dilde Tartışma Derlemi) bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 2 Mart Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 14:00’da gerçekleşecektir. Cemre Zengin’in oturumunu takiben Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gözde Balıkçı, yabancı dil olarak İngilizce sınıf etkileşimi very tabanından bir kesit sunacaktır. Gözde Balıkçının oturumu saat 15:30’da başlayacaktır.

datasessions_afis-2017

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, Ece Dilber, EFL Classroom Interaction, 2 February, 15:00

In our next data session, Ece Dilber (Bahçeşehir University, MA student) will present an extract from her corpus of EFL classroom interaction. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 2nd of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden Ece Dilber, yabancı dil olarak İngilizce’de sınıf içi etkileşim veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 2 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.board

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] CA Data session, Fatma Badem, EFL Classroom Interaction, 22 December, 15:00

In our next data session, Fatma Badem (Gazi University, MA student) will present an extract from her corpus of EFL classroom interaction. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 22nd of December, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Gazi Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden Araştırma Görevlisi Fatma Badem, yabancı dil olarak İngilizce’de sınıf içi etkileşim veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 22 Aralık Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

board

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, Nergiz Kardaş, Interactions in a social studies class in Turkey, 17 November, 15:00

In our next data session, Nergiz Kardaş (Hacettepe University, Elementary Education, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of Classroom Interactions in a Social Studies Class in a Primary School Setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 17th of November, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlilerinden Nergiz Kardaş, “Türkiye’de sosyal bilgiler derslerindeki sınıf içi etkileşim” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 17 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

Bonjour à tous, lors de notre prochaine session de données Nergiz Kardaş présentera un exemple de corpus d’interaction en classe d’études sociales. La session aura lieu à la salle de réunion du centre de recherche HUMAN jeudi 17 Novembre à 15 h. Nous espérons vous voir nombreux ce jeudi.

——————————————————–

In unserer nächsten Datensitzung wird Nergiz  Kardaş (Forschungsassistentin und Doktorantenstudentin an der Hacettepe Universität) ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus für Klassenrauminteraktionen im Kontext für “den sozialkundlichen Unterricht in der Primarstufe an türkischen Schulen” präsentieren. Die Sitzung wird am 17. November, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.

sosyalbilgiler

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, Çimenli- L2 Turkish Classroom Interaction, 17 March, 15:00

In our next data session, Betül Çimenli (Hacettepe ELT, MA Student) will present an extract from her corpus of Turkish as a Foreign Language classroom interactions in a higher education setting. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 17th of March, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe ELT yüksek lisans öğrencilerinden Betül Çimenli, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıf İçi Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 17 Mart Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, Teacher-Student Interactions in Inquiry-based Science classrooms, 18 February, 15:00

In our next data session, Gökhan Kaya (Hacettepe University, Science Education, PhD Candidate) will present an extract from his corpus of Teacher-Students Interactions in Inquiry Based Science Classrooms. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 18th of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Gökhan Kaya, “Sorgulamaya Dayalı Fen Sınıflarında Öğretmen Öğrenci Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 18 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, classroom interaction in a social studies class, 11 February, 15:00

In our next data session, Nergiz Kardaş (Hacettepe University, Elementary Education, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of Classroom Interactions in a Social Studies Class in a Primary School Setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 11th of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Nergiz Kardaş, “Türkiye’de sosyal bilgiler derslerindeki sınıf içi etkileşim” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 11 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

In unserer nächsten Datensitzung wird Nergiz  Kardaş (Forschungsassistentin und Doktorantenstudentin an der Hacettepe Universität) ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus für Klassenrauminteraktionen im Kontext für “den sozialkundlichen Unterricht in der Primarstufe an türkischen Schulen” präsentieren. Die Sitzung wird am 11. Februar, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

IDO622 Conversation Analysis and Foreign Language Education

This is to let you know that “IDÖ622 Conversation Analysis and Foreign Language Education” MA/PhD course will be offered at Hacettepe University, Department of Foreign Language Education in 2015/2016 Spring semester.

This is a 14-week course that offers students an opportunity to understand and use Conversation Analysis both as an approach to social interaction and as a set of methodologies to investigate institutional interaction (e.g. L2 Classroom Interaction).

For more information, please contact the course lecturer Olcay Sert at osert@hacettepe.edu.tr . The course blog and the online syllabus is available at https://conversationanalysisandfle.wordpress.com/

—————————————————————————
“IDÖ622 Conversation Analysis and Foreign Language Education” lisans üstü dersi 2015/2016 Bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi yabancı diller eğitimi bölümünde verilecektir.
Bu 14 haftalık ders öğrencilere Konuşma Çözümlemesi’ni hem toplumsal etkileşime bir yaklaşım hem de kurumsal etkileşimi incelemede kullanılan bir yöntem bütünü olarak anlama ve kullanma fırsatı sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için, ders sorumlusu Olcay Sert ile osert@hacettepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dersin ağ günlüğü ve çevrimiçi izlencesi için https://conversationanalysisandfle.wordpress.com/  adresini ziyaret edebilirsiniz.
—————————————————————————
Le cours “IDÖ622 – Analyse conversationnelle et enseignement des langues étrangères” sera proposé par le département d’enseignement des langues étrangères de l’université de Hacettepe au cours du deuxième semestre 2015/2016. Il s’agit d’un cours de 14 semaines permettant aux étudiants de comprendre et utiliser l’analyse conversationnelle autant en tant qu’approche des interactions sociales qu’en tant que méthodologie pour analyser les interactions dans un cadre interactionnel (comme celui d’une classe de langue seconde). Pour plus d’informations, contactez Olcay Sert à l’adresse osert@hacettepe.edu.tr. Vous pouvez retrouver le blog du cours et le programme en ligne à l’adresse https://conversationanalysisandfle.wordpress.com.
sinif

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, EMI interaction, 26 November, 15:00

In our next data session, Derya Duran (Hacettepe University, ELT, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of English as a Medium of Instruction interactions in a higher education setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 26th of November, Thursday at 3:00 p.m.
——————————————————————————————-
Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Derya Duran, Türkiye’de bir üniversitede toplanmış “Öğretim Dili olarak İngilizce” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 5 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.
——————————————————————————————-
In unserer nächsten Datensitzung wird Derya Duran (Hacettepe Universität, EaF, Doktorantenstudentin) ein Ausschnittsexemplar präsentieren, das aus ihrem Korpus für Englisch als Instruktionsmedium im universitären Kontext stammt. Die Sitzung wird am 26. November, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.
Screen Shot 2015-11-22 at 08.47.39

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Data session, EFL YL classroom interaction, 5 November, 15:00

In our next data session, Hatice Ergül will present an extract from her corpus of EFL young learners’ classroom interactions in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 5th of November, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda Hatice Ergül Türkiye’de çocuklar için İngilizce sınıfları etkileşim bütüncesinden bir örnek sunacaktır. Oturumumuz 5 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

Lors de notre prochaine session de données, Hatice Ergül présentera un exemple de son corpus traitant de l’interaction en classe de ELF pour les enfants en Turquie. La session prendra place à la salle de réunion du HUMAN Research Center.  Nous espérons vous voir nombreux le jeudi 8 Novembre à 15 h.

cover

1 Comment

Filed under Uncategorized