Tag Archives: turkish

HUMAN data session, Ulutaş Deniz-Sözen Şahne, Pharmacist-Patient Interaction, Thursday 15:00

Bu haftaki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi Elif Ulutaş Deniz ve aynı anabilim dalından Yrd. Doç. Dr. Bilge Sözen Şahne, “Türkiye’de Eczacı-hasta etkileşimi” veritabanlarından bir kesit sunacaklardır. Oturumumuz 29 Eylül Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————

In our next data session, Elif Ulutaş Deniz and Bilge Sözen Sahne (Department of Pharmacy Management, Hacettepe University) will present an extract from their corpus of Pharmacist-Patient Interactions in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on 29 September, Thursday at 3:00 p.m.

eczaneilac_sketch

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, Çimenli- L2 Turkish Classroom Interaction, 17 March, 15:00

In our next data session, Betül Çimenli (Hacettepe ELT, MA Student) will present an extract from her corpus of Turkish as a Foreign Language classroom interactions in a higher education setting. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 17th of March, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe ELT yüksek lisans öğrencilerinden Betül Çimenli, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıf İçi Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 17 Mart Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized