[HUMAN] Data session, Teacher-Student Interactions in Inquiry-based Science classrooms, 18 February, 15:00

In our next data session, Gökhan Kaya (Hacettepe University, Science Education, PhD Candidate) will present an extract from his corpus of Teacher-Students Interactions in Inquiry Based Science Classrooms. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 18th of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Gökhan Kaya, “Sorgulamaya Dayalı Fen Sınıflarında Öğretmen Öğrenci Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 18 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s