TURKISH CA TERMS

This page includes a list of CA terms in Turkish language. Please contact microanalysisnetwork[at]gmail.com if you want to suggest new terms or changes to the existing ones. 

Bu sayfa Türkçe Konuşma Çözümlemesi terimlerini içermektedir. Yeni bir terim önermek ya da varolan terimlerde değişiklik tavsiyesinde bulunmak isterseniz lütfen microanalysisnetwork[at]gmail.com adresine e-posta gönderiniz. 

To cite Turkish CA terms, please refer to our article:

Türkçe Konuşma Çözümlemesi simgelerini alıntılamak için, lütfen makalemize atıfta bulununuz.

Sert, O., Balaman, U., Can Daşkın, N., Büyükgüzel, S., & Ergül, H. (2015). Konuşma Çözümlemesi Yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 1-43.

SÖZLÜKÇE

Türkçeleştirilmiş Konuşma Çözümlemesi Terimleri (alfabetik olarak sıralanmıştır) 

Özgün AdıTürkçesiÖzgün AdıTürkçesi
acknowledgement tokenalındılama işaretiorientationyönelim
action formationeylem oluşturmaother-initiated other-repairalıcı başlatımlı alıcı onarım
actioneylemother-initiated self-repairalıcı başlatımlı kendi onarım
adjacency pairsıralı çiftoverlapörtüşme
avoidance strategykaçınma stratejisipost-expansionart-genişletme
base adjacency pairtemel sıralı çiftpost-firstilk kısmın ardı
bottom-up approachtabandan-yukarı işlemlemepre-expansionön-genişletme
CA-for-SLA*KÇ-İDE**pre-secondikinci kısmın önü
claims of insufficient knowledgeyetersiz bilgi iddialarıpreferenceyeğleme
classroom interactional competencesınıf içi etkileşimsel yetipreference organizationyeğleme düzeni
confirmation tokenonay belirtecipreferredyeğlenen
conversation analysiskonuşma çözümlemesiproceduralyönetsel
disprefferedyeğlenmeyenrecipientalıcı
emic perspectiveiçeriden bakış açısıreflexive relationdönüşlü bağıntı
epistemic statusepistemik durumrepaironarım
epistemic status checkepistemik durum yoklamasırepairableonarılabilir
ethnomethodologybudun yöntembilimsame turn repairaynı söz sırası onarımı
expansiongenişlemesecond pair partsıralı çiftin ikinci kısmı (SÇ2)
first pair partsıralı çiftin ilk kısmı (SÇ1)self-initiated other-repairkendi başlatımlı alıcı onarım
form-and-accuracyyapı-ve-doğrulukself-initiated self-repairkendi başlatımlı kendi onarım
hesitation markerÇekinme/karasızlık belirtecisequencedizi
insert expansionara genişletmesequence closing thirddizi kapatan üçüncü
institutional interactionkurumsal etkileşimsequence organizationdizi düzeni
interactional awarenessetkileşimsel farkındalıksequential actiondizisel eylem
interactional competenceetkileşimsel yetisequential organizationdizisel düzen
interactional resourcesetkileşimsel kaynaklarsocial actionsosyal eylem
intersubjectivityöznelerarasılıksocial interactionsosyal etkileşim
known-information questioncevabı bilinen bilgi sorusutask-orientedgörev-odaklı
learning behavior trackingöğrenme davranışı takibithird position repairüçüncü konum onarımı
markednessbelirtiselliktokenişaret
markerbelirticitranscriptionçevriyazı
meaning-and-fluencyanlam-ve-akıcılıktransition relevance placegeçişe uygun nokta (GUN)
minimal acknowledgement tokenminimal alındılama işaretitransition space repairgeçiş alanı onarımı
minimal post-expansionminimal art-genişletmetrouble sourcesorun kaynağı
multimodal resourcesçokkipli kaynaklarturnsöz sırası
mutual intelligibilitykarşılıklı anlaşılabilirlikturn construction unitsöz sırası oluşturma birimi (SOB)
naturally occurring interactiondoğal gelişen etkileşimturn designsöz sırası tasarımı
next turn proof procedurebir sonraki sıranın kanıt getirmesi işlemiturn distributionsöz sırası dağılımı
non-minimal post-expansionminimal olmayan art-genişletmeturn takingsöz sırası alma

*CA-for-SLA (conversation analysis for second language acquisition)

**KÇ-İDE (ikinci dil ediniminde konuşma çözümlemesi)


Türkçeleştirilmiş kavramlar aşağıda künyesi bulunan doktora tezinden alınmıştır (Alfabetik olarak sıralanmıştır.) 

Kardaş İşler, N. (2019). İlkokul sosyal bilgiler dersinde öğrenci başlatımları ve öğrenme fırsatları: Konuşma çözümlemesi yaklaşımı. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özgün AdıTürkçesiÖzgün AdıTürkçesi
attentive listeningözenli dinlemepedagogical agendaöğretimsel gündem
collectionseçkirequest for confirmationdoğrulama isteği
counter questionkarşı soruself selectionöz seçim
embedded repairgömülü onarımstep inaraya girme
explicit positive assessmentvurgulu olumlu değerlendirmetype-confirming responsesoru köküne uygun yanıt
learner initiativeöğrenci başlatımıvolunteering responseyanıtlamaya gönüllü olma

To cite Turkish CA transcription conventions, please refer to our article:

Türkçe çeviriyazı simgelerini alıntılamak için, lütfen makalemize atıfta bulununuz.

Sert, O., Balaman, U., Can Daşkın, N., Büyükgüzel, S., & Ergül, H. (2015). Konuşma Çözümlemesi Yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 1-43.

Çeviriyazı Simgeleri ve Anlamları (Jefferson’a [2004] dayanarak hazırlanmıştır.)

SimgeAdıAnlamı
[ ]ÖrtüşmeÖrtüşmenin başlangıç [ ve bitiş ] noktalarını belirtir.
=MandallamaSözcenin boşluk bırakmadan bir önceki sözceyi takip etmesini belirtir.
(.)Anlık duraklama0.2 saniye ve altındaki anlık duraklamaları belirtir. Parantez içerisinde nokta yerine sayı belirtilmesiyle de duraklamanın tam olarak uzunluğu ifade edilir.
. ↓Düşen tonlamaTonlamanın ya da sesin düşüşünü belirtir.
? ↑Yükselen tonlamaTonlamanın ya da sesin yükselişini belirtir.
KesmeKonuşmanın ani bir şekilde kesilmesini belirtir.
> <Hızlı konuşmaBüyüktür simgesi ile küçüktür simgesi arasındaki çeviriler konuşmanın normalden daha hızlı gerçekleştiğini belirtir.
< >Yavaş konuşmaKüçüktür simgesi ile büyüktür simgesi arasındaki çeviriler konuşmanın normalden daha yavaş gerçekleştiğini belirtir.
° °Düşük sesDerece simgeleri arasında çevrilen konuşmalar yumuşak, kısık veya düşük bir ses kullanıldığını belirtir.
ABCYüksek sesBüyük harflerle çevrilen konuşma bölümleri normalden oldukça yüksek bir ses kullanıldığını belirtir.
abcVurguÇevirinin altı çizili bölümleri konuşmada vurgu yapılan bölümleri belirtir.
:::UzatmaHer bir iki nokta üst üste ilgili sesin 0.2 saniyelik uzatılmasını belirtir.
hhhNefes vermeh harfleri duyulabilir nefes verme sesini belirtir ve sesin devam ettiği oranda harf sayısı artabilir.
.hhNefes almaNoktayı takip eden h harfi duyulabilir nefes alma sesini belirtir ve sesin devam ettiği oranda harf sayısı artabilir.
( )Anlaşılması zor konuşmaÇeviriyazıyı oluşturan araştırmacının tam olarak anlayamadığı konuşma bölümleri parantez içerisinde belirtilir.
(( ))Çeviriyazı yorumlarıSözlü olarak ifade edilmeyen veya çeviriyazıyı oluşturan kişinin yorum eklemesini gerektiren konuşma bölümlerini belirtir.