Tag Archives: conversation analysis

[HUMAN] Data session, Teacher-Student Interactions in Inquiry-based Science classrooms, 18 February, 15:00

In our next data session, Gökhan Kaya (Hacettepe University, Science Education, PhD Candidate) will present an extract from his corpus of Teacher-Students Interactions in Inquiry Based Science Classrooms. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 18th of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Gökhan Kaya, “Sorgulamaya Dayalı Fen Sınıflarında Öğretmen Öğrenci Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 18 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, classroom interaction in a social studies class, 11 February, 15:00

In our next data session, Nergiz Kardaş (Hacettepe University, Elementary Education, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of Classroom Interactions in a Social Studies Class in a Primary School Setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 11th of February, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Nergiz Kardaş, “Türkiye’de sosyal bilgiler derslerindeki sınıf içi etkileşim” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 11 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

In unserer nächsten Datensitzung wird Nergiz  Kardaş (Forschungsassistentin und Doktorantenstudentin an der Hacettepe Universität) ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus für Klassenrauminteraktionen im Kontext für “den sozialkundlichen Unterricht in der Primarstufe an türkischen Schulen” präsentieren. Die Sitzung wird am 11. Februar, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.

 

datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Conversation Analysis Data Sessions / Konuşma Çözümlemesi Veri Oturumları

We are happy to let you know that the programme for HUMAN (Hacettepe University Micro Analysis Network) data sessions is now out! Please note that all sessions will be held at the meeting room of HUMAN research centre. The directions to the building can be found at http://www.human.hacettepe.edu.tr/en/menu/contact-6 
———————————————————————————————————————-
Bu dönemki veri oturumlarımızın tarihleri ve düzenleyicileri ile ilgili bilgiler yayınlanmıştır. Bütün oturumlar Perşembe günleri, HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında gerçekleşecektir.
datasessions_afis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

IDO622 Conversation Analysis and Foreign Language Education

This is to let you know that “IDÖ622 Conversation Analysis and Foreign Language Education” MA/PhD course will be offered at Hacettepe University, Department of Foreign Language Education in 2015/2016 Spring semester.

This is a 14-week course that offers students an opportunity to understand and use Conversation Analysis both as an approach to social interaction and as a set of methodologies to investigate institutional interaction (e.g. L2 Classroom Interaction).

For more information, please contact the course lecturer Olcay Sert at osert@hacettepe.edu.tr . The course blog and the online syllabus is available at https://conversationanalysisandfle.wordpress.com/

—————————————————————————
“IDÖ622 Conversation Analysis and Foreign Language Education” lisans üstü dersi 2015/2016 Bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi yabancı diller eğitimi bölümünde verilecektir.
Bu 14 haftalık ders öğrencilere Konuşma Çözümlemesi’ni hem toplumsal etkileşime bir yaklaşım hem de kurumsal etkileşimi incelemede kullanılan bir yöntem bütünü olarak anlama ve kullanma fırsatı sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için, ders sorumlusu Olcay Sert ile osert@hacettepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dersin ağ günlüğü ve çevrimiçi izlencesi için https://conversationanalysisandfle.wordpress.com/  adresini ziyaret edebilirsiniz.
—————————————————————————
Le cours “IDÖ622 – Analyse conversationnelle et enseignement des langues étrangères” sera proposé par le département d’enseignement des langues étrangères de l’université de Hacettepe au cours du deuxième semestre 2015/2016. Il s’agit d’un cours de 14 semaines permettant aux étudiants de comprendre et utiliser l’analyse conversationnelle autant en tant qu’approche des interactions sociales qu’en tant que méthodologie pour analyser les interactions dans un cadre interactionnel (comme celui d’une classe de langue seconde). Pour plus d’informations, contactez Olcay Sert à l’adresse osert@hacettepe.edu.tr. Vous pouvez retrouver le blog du cours et le programme en ligne à l’adresse https://conversationanalysisandfle.wordpress.com.
sinif

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, language test construction, 17 December, 15:00

IMG_0520In our next data session, Hümeyra Can (METU, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of interactions for constructing language tests in a higher education setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 17th of December, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Hümeyra Can, Türkiye’de bir üniversitede toplanmış “dil testi oluşturma konuşmaları” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 17 Aralık Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

Leave a comment

Filed under Uncategorized

[HUMAN] Data session, EMI interaction, 26 November, 15:00

In our next data session, Derya Duran (Hacettepe University, ELT, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of English as a Medium of Instruction interactions in a higher education setting in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 26th of November, Thursday at 3:00 p.m.
——————————————————————————————-
Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Derya Duran, Türkiye’de bir üniversitede toplanmış “Öğretim Dili olarak İngilizce” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 5 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.
——————————————————————————————-
In unserer nächsten Datensitzung wird Derya Duran (Hacettepe Universität, EaF, Doktorantenstudentin) ein Ausschnittsexemplar präsentieren, das aus ihrem Korpus für Englisch als Instruktionsmedium im universitären Kontext stammt. Die Sitzung wird am 26. November, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.
Screen Shot 2015-11-22 at 08.47.39

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Data session, EFL YL classroom interaction, 5 November, 15:00

In our next data session, Hatice Ergül will present an extract from her corpus of EFL young learners’ classroom interactions in Turkey. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 5th of November, Thursday at 3:00 p.m.

——————————————————————————————-

Bir sonraki veri oturumumuzda Hatice Ergül Türkiye’de çocuklar için İngilizce sınıfları etkileşim bütüncesinden bir örnek sunacaktır. Oturumumuz 5 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

——————————————————————————————-

Lors de notre prochaine session de données, Hatice Ergül présentera un exemple de son corpus traitant de l’interaction en classe de ELF pour les enfants en Turquie. La session prendra place à la salle de réunion du HUMAN Research Center.  Nous espérons vous voir nombreux le jeudi 8 Novembre à 15 h.

cover

1 Comment

Filed under Uncategorized

Data session, question answer design in news interviews, 15 October, 15:00

Bu haftaki veri oturumumuzda Safinaz Büyükgüzel politik röportajda soru cevap tasarımı bütüncesinden bir kesit sunacaktır. Oturum 15 Ekim Perşembe günü saat 15:00’da HUMAN Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.
——————————————————————————————–
Bonjour à tous, notre prochaine session de données aura lieu jeudi 15 octobre à 15h. Safinaz Büyükgüzel présentera un extrait de son corpus traitant de la conception de question-réponse dans l’interview politique. La session prendra place à la salle de réunion du HUMAN Research Center.  Nous espérons vous voir nombreux ce jeudi.
——————————————————————————————–
In our next data session, Safinaz Büyükgüzel will present an extract from her corpus of news interviews. The session will take place at the meeting room of HUMAN research centre on the 15th of October, 3:00 p.m.
——————————————————————————————–
In unserer nächsten Datensitzung wird Safinaz Büyükgüzel ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus für Nachrichteninterviews präsentieren. Die Sitzung wird am 15. Oktober, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.
——————————————————————————————–
HUMAN

1 Comment

Filed under Uncategorized

Data session, (Eye-tracking and CA) Interactions involving children with autism, 17 September, 3:00 p.m

In our next data session, Katja Dindar (University of Eastern Finland) will present an extract from her corpus of Finnish interactions (combined with eye-tracking data) involving children with autism. The session will be held in the meeting room of the Graduate School of Educational Sciences (Hacettepe University) on Thursday (17 September) at 3:00 pm.

—————————————————————————————

Bu haftaki veri oturumumuzda Katja Dindar (University of Eastern Finland) otizmli çocukların (göz-takip verisi ile birleştirilmiş) Fince etkileşim bütüncesinden bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 17 Eylül Perşembe günü saat 15:00’da Eğitim Bilimleri Enstitüsü toplantı odasında gerçekleşecektir.

—————————————————————————————

Lors de notre prochaine session de données, Katja Tuononen (Université de Finlande orientale, école des sciences de l’éducation et psychologie) présentera un extrait basé sur des interactions incluant des enfants atteint de troubles du spectre autistique. La session aura lieu jeudi 17 Septembre à 15h à la salle de réunion de l’institut des sciences de l’éducation.  

—————————————————————————————

Seuraavassa datasessiossamme Katja Dindar (Itä-Suomen yliopisto) esittää suomenkielisen, silmänliikeaineistoa hyödyntävän aineistonäytteen autismin kirjon lasten vuorovaikutuksesta. Datasessio pidetään torstaina 17. syyskuuta klo 15:00 kokoushuoneessa (Graduate School of Educational Sciences, Hacettepe University).

—————————————————————————————

In unserer nächsten Datensitzung wird Katja Dindar  ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus finnischsprachiger Interaktionen autistischer Kinder (kombiniert mit Eyetracking-Daten) präsentieren. Die Sitzung wird am 17. September, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Instituts der Erziehungswissenschaften abgehalten werden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

IMG_0520

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Venue for Katja Tuononen’s data session (Thursday, 3:00 pm)

Following on our previous email, this is to let you know that Katja Tuononen’s (University of Eastern Finland, School of Educational Sciences and Psychology) data session on interactions involving children with autism spectrum disorders will take place in the meeting room of the Graduate School of Educational Sciences (Egitim Bilimleri Enstitusu) at 3:00pm on Thursday. Please remember that this building is 3-4 minutes walk from the department of foreign language education, Faculty of Education, where we had our previous meetings this semester.  

Leave a comment

Filed under Uncategorized