Two Data Sessions! – task-oriented interaction – Emre Yağlı (14:00) – workplace interaction- Safinaz Büyükgüzel (15:30), 25 May

In the first session, Emre Yağlı (Hacettepe University) will present an extract on interactional map task-oriented interaction. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 25th of May, Thursday at 14:00 p.m. The second session will start at 15:30 and Safinaz Büyükgüzel (Hacettepe University) will present an extract from her corpus of collaborative encounters in innovative workspaces.


Bu haftaki veri oturumlarımızın ilkinde, Emre Yağlı (Hacettepe Universitesi) görev odaklı etkileşim üzerine bir kesit sunacaktır. Oturum 25 Mayıs Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda saat 14:00’da gerçekleşecektir. İkinci oturumda ise, Safinaz Büyükgüzel (Hacettepe Universitesi) yenilikçi çalışma alanlarındaki etkileşim veri tabanından  bir kesit sunacak ve oturum 15:30’da başlayacaktır.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s