[HUMAN] Data session, Gözde Balıkçı, EFL Classroom Interaction in Turkey, 3 November, 15:00

In our next data session, Gözde Balıkçı (METU, ELT, PhD Candidate) will present an extract from her corpus of EFL Classroom Interactions. The session will take place in the meeting room of HUMAN Research Centre on the 3rd of November, Thursday at 3:00 p.m.

For our forthcoming data sessions, please visit http://www.human.hacettepe.edu.tr/en/menu/data_sessions-11

——————————————————————————————

Bir sonraki veri oturumumuzda, ODTÜ doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Gözde Balıkçı, “Yabancı Dil olarak İngilizce Sınıf İçi Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 3 Kasım Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

Bu dönemki digger veri oturumlarımızı aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz http://www.human.hacettepe.edu.tr/en/menu/data_sessions-11

sessionresim

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s