Reading Group Meetings in Spring, 2016

HUMAN Research Centre vice-directors Safinaz Büyükgüzel and Ufuk Balaman will lead the organisation of 6 reading group meetings this semester. The first meeting of the semester will start with a classic; Sacks et. al’s (1974) turn-taking paper and continue with meetings on institutional talk (Heritage, 1997), epistemics in interaction (Heritage, 2012a, b), interactional competence (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015); participation (Goodwin, 2007), and multimodality (Mondada, 2007). The access information to the papers will be provided via e-mail (Google e-mail group) prior to the meetings. Make sure that you are subscribed to e-mail group if you would like to pay a visit.


HUMAN Araştırma Merkezi, 2016 yılı Bahar döneminde, Safinaz Büyükgüzel ve Ufuk Balaman’ın öncülüğünde Okuma Grubu Toplantıları  gerçekleştirmeye devam edecektir. İlk toplantı, bir klasik olan “Söz Sırası Alımı” (Sacks et. al., 1974) çalışması üzerine tartışmalar ile başlayacaktır. Takip eden haftalarda ise kurumsal etkileşim (Heritage, 1997), etkileşimde epistemiks (Heritage, 2012a, b), etkileşimsel yeti (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015), katılım (Goodwin, 2007) ve çokkiplilik (Mondada, 2007) konuları üzerine başyapıt çalışmalar toplantıların gündemini oluşturacaktır. İlgili çalışmalara yönelik bilgiler e-posta grubumuzda paylaşılacaktır.

readinggroup_afis

Go to our Contact page to find details about the directions to the data sessions venue.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s