Turkish CA Studies

CA-Studies in Turkish Language

Theses

Avcı, M. (2020). Vurgulu olumlu değerlendirmenin Türkçe dersleri sınıf içi etkileşiminde kullanımının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Kardaş İşler, N. (2019). İlkokul sosyal bilgiler dersinde öğrenci başlatımları ve öğrenme fırsatları: Bir konuşma çözümlemesi çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Sumruk, H. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşim ve konuşma çözümlemesi yöntemiyle kelime öğretimi: A2 düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Şardağ, M. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim eğitiminde biçimlendirici değerlendirme: Bir konuşma çözümlemesi araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Ulutaş Deniz, E. (2018). Eczane içi etkileşimlerin konuşma çözümlemesi yoluyla incelenmesi: Uzmanlık bilgisi gösterimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Articles

Dilekler, İ. (2021). Psikoterapi araştırmalarında konuşma çözümlemesi: Yöntemsel bir gözden geçirme. Psikoloji Çalışmaları, 41(1), 1-34. https://doi.org/10.26650/SP2019-0081

Atar, C. (2017). Konuşma çözümlemesi ve uygulamalı dilbilim. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi,1(1), 17-25.

Büyükgüzel, S. & Gül, S. (2015). Tartışmada Örtüşme ve Örtüşmelerin Çözümü. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2). 95-113.

Ergül, H. (2015). Evlenilecek Kadın ve Evlenilecek Erkek Kimdir Sorusuna Etkileşimsel Bir Yanıt: Üyelik Kümeleme Çözümlemesi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 115-134.

Kardaş İşler, N, Şahin, A. E., Balaman, U. (2019). Öğrenci katılımına zemin hazırlayan etkileşimsel bir kaynak: Eksik tasarlanmış sözceler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 376-396.

Sert, O. & Balaman, U. (2015). Çevrimiçi Görev-Temelli Etkileşimde Ortaklaşa Bilgi Yapılandırmasının Konuşma Çözümlemesiyle İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 45-72.

Sert, O., Balaman, U., Can Daşkın, N., Büyükgüzel, S., & Ergül, H. (2015). Konuşma Çözümlemesi Yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 1-43.

Sert, O., Bozbıyık, M, Elçin, M., & Turan, S. (2015). Standart Hasta-Tıp Öğrencisi Etkileşiminde Ön Bilgi İddiaları ve Etkileşimsel Sorunlar. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 73-94.

Ünal, D. Ç., Bozbıyık, M., & Acar, Y. (2019). Almanca öğretiminde sınıf içi etkileşimsel yetiye ilişkin bir ihtiyaç analizi ve durum tespiti. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-26. doi: 10.16986/HUJE.2018040663

Book Chapters


Büyükgüzel, S. (2015). Gerekçelendirme ve Dil Öğretimi. İçinde E. Korkut & İ. Onursal Ayırır (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Sert, O. (2016). Sınıf İçi Etkileşim ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme. (Ed.) Akcan, S. ve Bayyurt, Y. Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Görüş ve Düşünceler (s.14-30). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. doi: 10.13140/RG.2.1.3171.4966

Proceedings


Kardaş İşler, N. (2019). İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başlatımlarının Etkileşimsel Yönetimi: Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışması. 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Türkiye, 09 Mayıs.


Kardaş İşler N., Şahin A. E. (2018). Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya Yönelik Uygulamaları: Konuşma Çözümlemesi Yaklaşımı, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Ankara, Türkiye, 11-14 Nisan.


Sert, O., Ulutaş Deniz, E., Sözen Sahne, B. ve Yeğenoğlu, S. (2017). Eczane İçi Etkileşimde Uzmanlığın Parmak İzleri: Ara Genişletme Dizileri Üzerine Bir  Mikro-Çözümleme. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 12-13 Mayıs.

You can contact us on our contact page, if you would like your CA studies (with Turkish data or published in the Turkish Language) to be published on this page.

CA-Studies in English Language with Turkish Data

Theses
Dilekler, İ. (2018). Intersubjectivity in Psychotherapy: Perspectives of Sadomasochism and Conversation. Analysis. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Kaya, G. (2017).Teacher Talk and Learner Contributions in Inquiry Based Science Education: A Conversation Analytic Examination. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Articles

Kardaş İşler, N., & Can Daşkın, N. (2020). Reference to a shared past event in primary school setting. Linguistics and Education, 57, 100815.

Kardaş İşler, N., Balaman, U., Şahin, A. E. (2019). The interactional management of learner initiatives in social studies classroom discourse. Learning, Culture and Social Interaction, 23.

You can contact us on our contact page, if you would like your CA studies (with Turkish data or published in the Turkish Language) to be published on this page.